How to make your Homemade Corned Beef

How to make your Homemade Corned Beef

Sa hirap ng buhay ngayon, tayo ay naghahanap ng mga ideya kung ano kaya ang maaari nating gawing negosyo na nangangailangan lamang ng hindi malakihang capital at higit sa lahat ay yung maaari lang nating gawin sa bahay o home-based business.

Ang recipe ito na aming ibabahagi sa iyo ay maaaring maging kasagutan na sa iyong pangarap na makapagpatayo ng sarili mong negosyo na mapagkukuhanan mo ng extra o full-time income. Kung tututukan mo ng husto, maaaring matupad na nito ang mga pangarap mo sa buhay. Maraming naaakit na magtayo at nagtatagumpay sa food business sapagkat hindi kailanman mawawalan ng mga tao na kailangang kumain. Halos araw araw kailangan ng mga tao na kumain. Ang pagkain ang isa sa pinakakailangan ng mga tao.

Pagkabasa ng nito, sana ay ma-inspire namin kayo, ma-equip ng mga fundamental na mga kaalaman, at ma-mobilize na makapagsimula ng negosyong ito na puwede mo na ngayong pagkakitaan

Sa segment na ito ngayon, ating tututukan kung papaano gumawa ng corned beef.

Tara, magsimula na tayo!

Meat Material

1 kilo liempo ng baka, cubed 1 x ½ o anumang parte ng baka na boneless

 

Cover Pickle Ingredient

1 tasang tubig

1 kutsarang asin repinado

1 ¼ kutsarang asukal

½ kutsaritang vitamin C powder

1 kutsaritang phosphate


Cooking Ingredients

Idagdag ang 2 tasang tubig sa karne at lutuin kasama ang sumusunod na mga sangkap:

1 kutsaritang nutmeg

1 kutsaritang corned beef seasoning

1 kutsaritang garlic powder

1 kutsaritang vetsin

2 kutsarang trimix

1 kutsaritang Carageenan

 

Pamamaraan ng Pagluluto

  1. I-cube ang karne ng 1 x ½ inch
  2. Ihanda ang cover pickle
  3. Ibabad ang karne sa cover pickle
  4. I-curve sa loob ng refrigeratot (34 – 36F) ng isang araw
  5. Iluto sa pressure cooker ng 45-60 minutes o 4-6 hours sa ordinarayong kaserola. Isama ang cooking ingredients
  6. Kapag naluto na, ihiwalay ang laman (lean) sa sabaw (stock) at saka himayin ang karne para mas madaling nguyain
  7. I-pack sa polyethylene bags at itago sa freezer

 

Tips

Kung gusto ninyo ng chunky corned beef, huwag himayin lahat ang karne at magtira ng may kainamang laki sa pagluluto

 

For more HomeBased Business Ideas and Recipes, you may DOWNLOAD our

“How to Start Your Own Meat Processing Business” eBook

“How to Start Your Own Meat Processing Business: Different Home-Based Business Ideas that You can Start Today” ebook

Layunin ng libro na ito na tulungan ang mga mambabasa na makapagsimula ng kanilang small-time business na tumututok sa iba’t ibang mga meat processed tulad na ng tocino, longganisa, at marami pang iba na maaari niyang gawin lamang sa bahay.

Ang libro na ito ay compilation mula sa maraming online resources at mga seminars na napuntahan mismo ng may-akda na nagtuturo ng iba’t ibang meat-processed products na maaari mong gawing negosyo at simulan sa inyong bahay.

Simple lang ang pagkakasulat ng librong ito in Conversational Tagalog at sinikap namin na madali siyang intindihin ng bawat mambabasa.

Pagkabasa ng librong ito, sana ay ma-inspire naming kayo, ma-equip ng mga fundamental na mga kaalaman, at ma-mobilize na makapagsimula ng negosyong ito na puwede mo na ngayong pagkakitaan.